Telephone

(32) 646 01 09

Mobile Phone

509 551 881

WYROBY GUMOWE

pdfWYROBY GUMOWEPłyty gumowe
Płyty gumowe:

• Trudno palne i trudno zapalne
• Przewodzące prąd i dielektryczne
• Do kontaktu z środkami spożywczymi (atest PZH)
• Wulkanizowane i niewulkanizowane
• Zwykłe, olejoodporne z przekładkami i bezprzekładek
• Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad

Zastosowanie
Płyty gumowe przeznaczone są do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym.

Wygląd zewnętrzny
Barwa płyty - czarna, z wyjątkiem płyt przeznaczonych do kontaktu z żywnością o barwie beżowo-popielatej i płyt "para blond" o barwie miodowej. Na powierzchni płyt dopuszcza się obecność środka antyadhezyjnego, zabezpieczającego je przed sklejeniem. Powierzchnia płyt może być obustronnie gładka, lub z odciskiem tkaniny na jednej lub obu powierzchniach.

Rodzaje płyt
SBR - kauczuk butadienowo-styrenowy, SBR/CR - kauczuk butadienowo-styrenowy/ kauczuk chloroprenowy, NBR/SBR - kauczuk butadienowo-akrylonitrynowy/ kauczuk butadienowo-styrenowy, EPDM - kauczuk etylenowo propylenowy, SBR/EPDM - kauczuk butadienowo-styrenowy/ kauczuk etylenowo-propylenowy, NR/SBR - kauczuk izoprenowy/ kauczuk butadienowo-styrenowy.Płyty gumowe
Płyty gumowe ryflowane

Konstrukcja
Wykładzina może być wzmocniona przekładką tkaninową lub mieć podkład tkaninowy. Powierzchnia zewnętrzna wykładziny jest ryflowana - ryfel może być wąski lub szeroki. Powierzchnia spodnia może być gładka, z odciskiem tkaniny lub z przywulkanizowaną tkaniną.

Zastosowanie
Wykładziny ryflowane mogą być stosowane do wykładania podłóg w pojazdach i pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. Do wykładania powierzchni zewnętrznych może być stosowana wykładzina rodzaju "A" - odporna na działanie czynników atmosferycznych.Płyty gumowe
Płyty gumowe porowate

Guma spieniona, porowata (mikroguma, pianoguma, kauczuk, rubberfoam, moos, neopren, EPDM, CR, NBR, SBR, styrogum, elastopor, kopolimer EVA).

Dostępne grubości: od 2 mm do 60 mm

Twardość: od 25 do 50 'ShA

Gęstość: od 70 do 500 kg/m

Postać produktu: arkusz

Rozmiar arkusza: 1000 x 2000 mm, 1000 x 1600 mm, 1000 x 1500 mm, 700 x 900 mm

Kolor: podstawowy czarny, opcjonalnie biały lub inne kolory

Właściwości chemiczne: w zależności od składu chemicznego poszczególne gumy są odporne na różnego rodzaju substancje: oleje, kwasy, smary, benzyny, rozpuszczalniki, tłuszcze, UV i inne; oferujemy również gumy trudnopalne i samogasnące.Wykładziny gumowe
Wykładziny gumowe z moletem krążkowym

Zastosowanie
Przeciwpoślizgowe wykładziny gumowe stosowane są jako wykładziny podłogowe w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. W zależności od wysokości krążka rozróżnia się dwa typy wykładziny gumowej:
TYP-0.5 wysokość krążka 0,5 mm
TYP-1 wysokość krążka 1,0 mm
średnica krążka dla obu typów wynosi 26 mm

Rodzaje W zależności od właściwości gumy rozróżnia się trzy rodzaje wykładziny: Z - zwykła, ogólnego przeznaczenia, O - olejoodporna.Wykładziny gumowe
Wykładziny i chodniki dielektryczne

Chodniki elektroizolacyjne wykonywane są tak by odpowiadały międzynarodowej normie IEC 61111:1992+AC:2000. Stosowane jako dodatkowy elektroizolacyjny sprzęt ochronny, zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17 000 V (dla napięcia przemiennego) i 25 500 V (dla napięcia stałego).

Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:
• kwasu - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 23°C/8h
• oleju - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 70°C/24h
• niskiej temperatury - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25°C/1h

Powierzchnia:
Strona licowa – ryflowana, Strona spodnia - gładka lub z odciskiem tkaniny.

Chodnik elektroizolacyjny w całości poddawany jest próbie napięciowej: Z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV. Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV. Do każdego arkusza dołączony jest protokół z przeprowadzonej próby napięciowej. Standardowe wymiary 1220 ±25mm, inne na zamówienie.

pdf