Telephone

(32) 646 01 09

Mobile Phone

509 551 881

TWORZYWA KONSTRUKCYJNE

pdfTWORZYWA KONSTRUKCYJNE: PTFE TEFLONTworzywa konstrukcyjne

WŁAŚCIWOŚCI
- wysoka odporność cieplna
- wysoka odporność na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników
- właściwości antyadhezyjne
- dobre właściwości dielektryczne
- niski współczynnik tarcia
- obojętność fizjologiczna
- niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska twardość i sztywność

1. Odporność cieplna
PTFE jest jednym z najbardziej odpornych termicznie tworzyw sztucznych (może pracować w zakresie temperatur od -200 °C do +260 °C). Przy temperaturze 260 °C nie obserwuje się jeszcze zjawiska degradacji, stąd przy tej temperaturze PTFE zachowuje większość swoich cech materiałowych. Zauważalny proces degradacji tworzywa rozpoczyna się przy temperaturze ok. 400 °C.

2. Odporność na działanie odczynników chemicznych
PTFE jest praktycznie odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych. Nie jest on odporny jedynie na metale alkaliczne w stanie czystym, trójfluorek chloru oraz czysty fluor - przy jednoczesnym działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia. PTFE nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300 °C. Fluorowe związki węglowodorów powodują lekkie pęcznienie; jest to jednak proces odwracalny. Niektóre oleje fluorowe, przy temperaturze ponad 300 °C, mogą do pewnego stopnia rozpuszczać PTFE.

3. Odporność na działanie atmosfery oraz światła
Próbki PTFE wystawione na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (okres ekspozycji: ponad 20 lat) nie wykazują żadnych zmian właściwości.

4. Odporność na promieniowanie
Promieniowanie wysokoenergetyczne może powodować pękanie łańcuchów cząsteczkowych PTFE, dlatego odporność tego materiału na promieniowanie jest dosyć niskie.

5. Tarcie
PTFE ma najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich ciał stałych; wynosi on od 0,05 do 0,09:
- współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego są niemal równe, dlatego nie występuje zacieranie ani zjawisko "stick-slip"
- przy wzroście obciążenia współczynnik tarcia maleje aż do osiągnięcia stałej wielkości
- współczynnik tarcia wzrasta wraz z prędkością
- współczynnik tarcia nie jest zależny od temperatury.

6. Właściwości powierzchni
Budowa cząsteczkowa PTFE sprawia, że powierzchnia PTFE cechuje się wysoką antyadhezyjnością. Z tego samego powodu powierzchnia PTFE jest trudno zwilżalna; kąt zwilżenia (w przypadku wody) wynosi 110 °. Specjalne techniki wytrawiania powierzchni zwiększające jej zwilżalność umożliwiają klejenie PTFE.
PTFE - gatunki z dodatkiem napełniaczy

W celu poprawienia lub zmodyfikowania właściwości PTFE dodaje się do niego napełniacze.
Najczęściej stosowanymi napełniaczami są:
- włókno szklane węgiel brąz grafit (istnieje możliwość zamówienia profili z PTFE z w/w napełniaczami)
Innymi dodatkami są:
- dwusiarczek molibdenu - proszki metali ceramika - tlenki metali - mieszaniny dwóch lub więcej rodzajów napełniacza

Wpływ napełniacza na właściwości PTFE:
- znaczne poprawienie odporności na zużycie
- zmniejszenie wielkości odkształcenia pod wpływem obciążenia oraz zwiększenie odporności na pełzanie
- zmniejszenie współczynnika rozszerzalności cieplnej
- w przypadku niektórych napełniaczy - zwiększenie przewodności cieplnej oraz elektrycznej
Napełniacze mogą jednak działać niekorzystnie; na skutek ich dodatku może nastąpić:
- zmniejszenie odporności chemicznej
- pogorszenie właściwości elektrycznych

ZASTOSOWANIE
Elementy uszczelniające, powłoki antykorozyjne oraz antyadhezyjne, elementy urządzeń medycznych, elementy urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznych (złącza, uszczelnienia, wykładziny aparatury), części maszyn (np. łożyska).

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


TWORZYWA KONSTRUKCYJNE: PE POLIETYLENTworzywa konstrukcyjne

Polietylen jest tworzywem o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i chemicznych. Posiada szereg ważnych technicznie własności do szerokiego stosowania w przemyśle i budowie maszyn. Polietylen wyróżnia się swoimi właściwościami ślizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Odporność na korozję gwarantuje długi czas użytkowania elementów z niego wyprodukowanych, a przy tym nie wymaga jakiejkolwiek ich konserwacji.


POLIETYLEN PE 1000

Właściwości:
- ekstremalna odporność na zużycie i ścieranie (także przy wysokich prędkościach i obciążeniach ścieralno-ślizgowych),
- bardzo niski współczynnik ślizgowy,
- bardzo dobra odporność na wszelkie media agresywne,
- stabilność wymiarowa (nie przyswaja wilgoci),
- znakomicie ogranicza hałas ciągły i uderzeniowy,
- zmodyfikowany podczas polimeryzacji z olejem mineralnym zapewnia wysoką trwałość i ciągłe smarowanie przez cały okres użytkowania,
- cicha i bezwibracyjna praca urządzeń dzięki małym drganiom,
- wysoka odporność mechaniczna,
- w zależności od typu jest antystatyczny lub izolujący,
- fizjologiczna nieszkodliwość, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE, atest PZH),
- dobre właściwości antyadhezyjne.

Odporny na ślizganie i ścieranie
Tworzywo PE 1000 charakteryzuje się dominującymi właściwościami ślizgowymi przy jednoczesnej wysokiej odporności na ścieranie. W efekcie elementy wykonane z PE 1000 nie wymagają smarowania, pracują przy zredukowanej sile napędowej i nie wymagają konserwacji. Tworzywo to ma swoje zastosowanie: w produkcji elementów systemów transportujących, pakujących i napełniających takich jak: ślimaki transportowe, gwiazdy, stoły, szyny, koła linowe, pasowe, zębate, ślizgi, profile, prowadnice i napinacze łańcuchów.

Wysoka udarność z karbem
Wysoka udarność z karbem, która jest gwarantowana także w niskich temperaturach, pozwala wykorzystywać PE 1000 do konstrukcji, w których do tej pory stosowano stal kwasoodporną. Stanowi to korzystną cenowo alternatywę dla produkcji części maszyn pracujących w temperaturze do 260C.

Kontakt z artykułami spożywczymi
Tworzywo PE 1000 jest fizjologicznie nieszkodliwe i dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE, atest PZH). Stosowane jest na podkłady do cięcia w przemyśle mięsnym i rybnym, jako wykładziny blatów i stołów w przemyśle spożywczym. Ponadto jest ono wolne od FCKW, kadmu i silikonu.

Trwałość chemiczna
Dzięki wysokiej odporności chemicznej, zbędna jest dodatkowa ochrona powierzchni przed chemikaliami, tak jak ma to miejsce w przypadku elementów stalowych. Polietylen jest wykorzystywany w budowie systemów uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, produkcji części zaworów, filtrów i pomp oraz instalacji dla przemysłu chemicznego.

Przystosowanie do pracy w środowisku mokrym
Tworzywo PE 1000 nie przyjmuje wilgoci i przy pracy w środowisku mokrym nie zmienia swoich wymiarów i właściwości.

Redukcja hałasu
Tworzywo to poprzez swoje właściwości tłumiące redukuje hałasy ciągłe i uderzeniowe. Pozwala to znacznie ograniczyć wydatki związane z ochroną przed hałasem. Jednocześnie transportowany ładunek jest chroniony przed uszkodzeniem.

Brak przymarzania lub przylepiania
Parafinowa powierzchnia tego tworzywa eliminuje przymarzanie lub przylepianie wilgotnych ładunków transportowanych. Dzięki tej właściwości jest chętnie stosowane: na okładziny do bunkrów, silosów, rynien transportowych, systemów składowania materiałów sypkich oraz kanałów zsypowych.

Elektrycznie i termicznie izolujący
Do produkcji elementów elektroizolacyjnych stosuje się PE 1000 w kolorach naturalnym i zielonym, gdyż posiada on dobre właściwości elektrycznie i termicznie izolujące. Polietylen charakteryzuje się wysoką rezystywnością, niskim współ-czynnikiem strat dielektrycznych, dobrą rezystancją powierzchniową i odpornością na łuk elektryczny. PE 1000 nie pochłania wody i dlatego jego własności elektryczne pozostają niezmienne w warunkach wilgotnych.

Antystatyczne
Oferowane przez nas tworzywo PE 1000 antystatyczne w kolorze czarnym można stosować wszędzie tam, gdzie są istotne właściwości antystatyczne. Dzięki domieszce węgla o wysokiej przewodności zostają odprowadzane ładunki elektryczne. Tworzywo to posiada również polepszoną odporność na promieniowanie UV, co jest szczególnie ważne przy zastosowaniach na wolnym powietrzu.

Kolor
Tworzywo PE 1000 dostarczamy w kolorze naturalnym, zielonym i czarnym. Na specjalne zamówienia realizujemy także dostawy płyt w innych kolorach.

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


POLIETYLEN PE 500

Właściwości:
- dobra odporność chemiczna (obojętny na odczyny kwaśne i zasadowe),
- tłumienie drgań mechanicznych i hałasu,
- wysoka udarność także w niskich temperaturach,
- odporność na temperaturę od 260C do +100C,
- odporność na ścieranie i cięcie dla noży,
- łatwy w utrzymaniu czystości,
- higieniczny, neutralny zapachowo i smakowo,
- nieprzepuszczający żadnych płynów.

Tworzywo to nadaje się na elementy ślizgowe i może być stosowane w warunkach wodnych. Stanowi alternatywę cenową dla tworzywa PE 1000 przy zachowaniu tych samych zastosowań. Stoły rozbiorowe, blaty i deski do krojenia wykonane z tworzywa PE 500 mogą być doskonałym miejscem pracy dla rzeźników, piekarzy oraz dla wielu innych zastosowań w przemyśle spożywczy. Minimalne różnice nie stanowią przeszkody w wykorzystaniu go do następujących rozwiązań:

- wykładziny blatów i stołów stosowanych w przemyśle spożywczym, sortownice, krajalnice, podajniki, dozowniki, podkłady do wykrawania oraz przecinania,
- części maszyn mające kontakt z żywnością oraz do wyrobu artykułów gospodarstwa domowego,
- elementy linii transportowych,
- wykładziny odporne na uderzenia,
- listwy ochronne montowane na ścianach i drzwiach (sklepy, magazyny, hale produkcyjne),
- elementy instalacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków,
- nisko oraz średnio obciążone części maszyn,
- wykładziny komór i kabin chłodniczych oraz części w urządzeniach chłodniczych.

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


TWORZYWA KONSTRUKCYJNE: POM POLIACETALTworzywa konstrukcyjne
POM-C i POM-H (biały/czarny)

Poliacetale to polimery, których łańcuchy zawierają głównie grupy acetalowe Otrzymuje się je głównie w wyniku polimeryzacji aldehydów. Czysty kopolimer (POM-C) acetalu w stosunku do homopolimeru (POM-H) acetalu jest bardziej odporny na hydrolizę, mocne alkalia oraz degradację termiczno-tlenową. Homopolimer ma jednak wyższą wytrzymałość mechaniczną, odporność na pełzanie i ścieranie. Posiada również niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej, jest sztywniejszy i twardszy. Poliacetal świetnie nadaje się do obróbki na automatach tokarskich i jest szczególnie zalecany do produkcji dokładnych części mechanicznych. Poliacetale C i H są idealne do zastosowań w zmiennych obciążeniach.
Dzięki małemu wchłanianiu wody jest możliwe ich wykorzystanie w obszarach mokrych jako izolatory elektryczne. W połączeniu z dobrą skrawalnością mogą zostać wytworzone dokładne części z minimalną chropowatą wartością powierzchni.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna, twardość i sztywność,
- możliwość stosowania w dużym zakresie temperatur,
- bardzo dobra stabilność wymiarowa,
- odporność na zmęczenie i ścieranie,
- dobre własności ślizgowe (naturalna samosmarowność),
- wysoka odporność na media chemiczne (gorącą wodę, rozcieńczone kwasy, środki czyszczące, liczne rozpuszczalniki),
- wysoka udarność (również w niskich temperaturach),
- niewielka wodochłonność,
- bardzo wysoka sprężystość powrotna,
- duża odporność na promieniowanie UV (dla odmian czarnych),
- stosowany w kontaktach z artykułami spożywczymi (jest fizjologicznie nieszkodliwy),
- wysoka odporność na pełzanie,
- znakomita skrawalność,
- wykazuje wysoką odporność na przebicia elektryczne

Obróbka mechaniczna
Poliacetale świetnie nadają się do obróbki na automatach tokarskich i są szczególnie zalecane do produkcji dokładnych części mechanicznych. Dzięki dobrej skrawalności POM może być używany do wytwarzania dokładnych części z minimalną chropowatą wartością powierzchni. Mogą to być krzywki, gniazda zaworów, elementy zatrzaskowe, łożyska i listwy ślizgowe.

Sztywność i znakomita sprężystość powrotna
Poliacetale C i H, mimo minimalnych różnic w twardości i sztywności, mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest wysokie bezpieczeństwo pracy przez zachowanie stałych właściwości tworzywa. Szczególnie polecany jest do wytwarzania kół zębatych o małych modułach, krzywek, gniazd zaworów, mocno obciążonych łożysk i krążków, kół zębatych o małych luzach, wszelkiego rodzaju precyzyjnych części konstrukcji maszyn stabilnych wymiarowo.

Odporność na chemikalia
Poliacetale C i H posiadają dobrą odporność na wiele chemikaliów i umożliwiają ich stosowanie z mediami silnie agresywnymi chemicznie.

Kontakt z artykułami spożywczymi
Tworzywo to jest dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE i FDA) i jest fizjologicznie nieszkodliwe.

Mała chłonność wody
Dzięki małemu wchłanianiu wody jest możliwe zastosowanie tego tworzywa w obszarach mokrych jako elektrycznych izolatorów. POM jest wykorzystywany do produkcji: uszczelnień, elementów mieszających i gniotących, części izolujących elektrycznie i ciągle o pracujących w wodzie do 80C (POM-C), wtyczek, izolatorów i listw wtykowych.

Kolor
Standardowo POM-C występuje w kolorze białym, natomiast POM- H w czarnym.
Znane nazwy handlowe: Acetal, Delrin, Ertacetal, Tarnoform.

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


TWORZYWA KONSTRUKCYJNE: PA POLIAMID (NYLON)Tworzywa konstrukcyjne

Szeroka gama poliamidów umożliwia, w zależności od zastosowań, dobór tworzywa o określonych właściwościach technicznych. Już w fazie konstrukcji można uniknąć późniejszych kosztów związanych z korektą i naprawą zużytych elementów. Preferowane obszary zastosowań to: budowa maszyn, budowa pojazdów, technika transportowa, budowa sprzęgieł i przekładni, maszyn włókienniczych, pakujących i papierniczych, budowlanych, rolniczych oraz drukarskich. Poliamidy można przetwarzać za pomocą obróbki wiórowej. Przez zastosowanie dodatków uszlachetniających uzyskuje się specyficzne właściwości tego tworzywa takie jak np. odporność na działanie mediów chemicznych, promieniowanieUV, stabilność w warunkach obciążeń cieplnych itp. Różnice we własnościach fizycznych istniejące pomiędzy różnymi typami są głównie spowodowane składem i strukturą ich łańcuchów cząsteczkowych.

Właściwości:
- duża sztywność, twardość, trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna,
- wysoka elastyczność,
- duża stabilność kształtu w warunkach oddziaływania obciążeń cieplnych,
- dobre właściwości ślizgowe,
- optymalna odporność na ścieranie,
- bardzo dobra wytrzymałość izolacyjna elektrycznie w przypadku typów niemodyfikowanych,
- wysoka zdolność tłumienia drgań i odporność na uderzenia,
- bardzo duża udarność,
- wysoka odporność na działanie promieniowania UV, X i gamma,
- dobra obrabialność (cięcie, toczenie, frezowanie),
- dobra odporność chemiczna na oleje, tłuszcze, smary, benzynę,
- niska rozszerzalność cieplna.

Odporność na uderzenia
Poliamidy mogą być zastosowane w obszarach z obciążeniami uderzeniowymi i zderzeniowymi bez kosztownych konstrukcji ochronnych. Tworzywo to, dzięki bardzo dobrym właściwościom mechanicznym oraz wysokiej odporności na ścieranie, stosowane jest w budowie maszyn.

Odporność na ścieranie
Obok innych właściwości poliamid ma wysoką odporność na ścieranie i tym samym staje się idealnym tworzywem dla elementów ślizgowych.

Samosmarowność
Poliamid zmodyfikowany podczas polimeryzacji z olejem mineralnym gwarantuje ciągłe smarowanie przez cały okres jego użytkowania. Dodatkowe smarowanie nie jest potrzebne.

Poziom naprężenia własnego
Na podstawie specjalnego procesu produkcji tworzywa metodą odlewania otrzymuje się poliamid o zmniejszonym poziomie naprężeń wewnętrznych. Pozwala to wykorzystywać go szczególnie do części stosowanych przy pracy na sucho.

Wybrane zastosowania poliamidów
Jest używany do wytwarzania szerokiej gamy detali przemysłowych zarówno do produkcji części oryginalnych, jak i zamiennych: tuleje i łożyska ślizgowe, śruby okrętowe, filtry paliwowe, kołpaki kół, spojlery, pokrywy zbiorników, różne części maszyn, wtyczki kabli elektrycznych, wkładki cierne, kółka suportu i prowadnic, rolki transportera, krążki napinające, łożyska ślizgowe, tuleje kółek i krążków, koła pasowe i wykładziny kół pasowych, krzywki, podkładki sprężyste, młotki, skrobaki, kółka zębate, zęby kół łańcuchowych, pierścienie uszczelniające i oporowe, śruby pociągowe, krzyże gwiazdowe, kołki mocujące, liny, sieci rybackie, koła rowerów wyścigowych, płytki skrawające i siekające, izolatory, itd.

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


PODSTAWOWE RODZAJE POLIAMIDÓWPOLIAMID PA 6 (naturalny)

Tworzywo sztuczne o dobrej odporności na ścieranie (zwłaszcza przy współpracy z chropowatymi powierzchniami), o wielostronnym zastosowaniu, dobrych zdolnościach tłumiących, udarności i wysokiej ciągliwości, również w niskich temperaturach. PA 6 wytłaczany oferuje optymalne połączenia wytrzymałości mechanicznej, sztywności, zdolności do tłumienia drgań i odporności na ścierania. Jako gatunek najczęściej stosowany nadaje się do budowy konstrukcji mechanicznych i produkcji części zamiennych.

POLIAMID PA 6 z dodatkiem MoS2 (czarny)

Tworzywo konstrukcyjne o podwyższonej strukturze krystalicznej i dobrych właściwościach ślizgowych w warunkach pracy awaryjnej. Dodatek dwusiarczku molibdenu podwyższa jego odporność na ścieranie, poprawia właściwości ślizgowe bez obniżania udarności oraz wytrzymałości na zmęczenie.

POLIAMID PA 6 G (naturalny / kość słoniowa)

Właściwości tego odlewanego gatunku nylonu są bardzo zbliżone do gatunku Poliamid PA 66. Jego technologia przetwórstwa (bezpośrednia polimeryzacja w formie) daje możliwość wytwarzania dużych kształtek jak i odlewów. Posiada dobrą skrawalność, wysoką ciągliwość oraz odporność na pęknięcia.

POLIAMID PA 6 G (czarny)

Tworzywo to jest stabilizowanym cieplnie odlewanym nylonem 6 o bardzo gęstej i wysokokrystalicznej strukturze. Lepsze własności mechaniczne, wysoka odporność na ścieranie oraz znakomita skrawalność powodują, że tworzywo to jest wykorzystywane do produkcji łożysk i innych części mechanicznych narażonych na ścieranie, które pracują w temperaturze powyżej 60°C. Wysoki stopień krystalizacji powoduje, że poliamid Pa 6 G posiada polepszoną twardość powierzchni oraz lepszą odporność na zużycie.

POLIAMID PA 6 G (zielony)

Charakteryzuje się wysokim stopniem wewnętrznej smarowalności. W porównaniu z innymi poliamidami ma zmniejszony o 50% współczynnik tarcia i poprawioną odporność na ścieranie aż do 10 razy. Został specjalnie opracowany do zastosowań w produkcji niesmarowanych częściach ruchomych.

POLIAMID PA 6 G + olej (szarobeżowy)

Odmiana zmodyfikowana olejem mineralnym i dodatkowymi stabilizatorami zapewniającymi doskonałe właściwości ślizgowe, szczególnie przydatne do pracy na sucho. Osiągnięty w tym gatunku równomierny rozkład dodatku ślizgowego w całym przekroju zapewnia prawie stałe właściwości ślizgowe i odporność na ścieranie przez cały okres eksploatacji.

POLIAMID PA 6 (niebieski)

Modyfikowany gatunek odlewanego poliamidu 6 o wyższej giętkości i wytrzymałości na zmęczenie niż standardowy PA 6 G. Doskonały materiał na koła zębate oraz zębatki.

POLIAMID PA 6 GF 30 (czarny)

W porównaniu z czystym PA 66 ten wzmocniony szkłem gatunek nylonu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i sztywnością. Może być stosowany również w wysokich temperaturach pracy.

POLIAMID PA 66 (naturalny)

Tworzywo konstrukcyjne o wielostronnym zastosowaniu. W porównaniu z PA 6 jest to materiał o większej wytrzymałości mechanicznej, sztywności, odporności cieplnej i chemicznej oraz odporności na ścieranie. Charakteryzuje się większą odpornością na pełzanie lecz jego udarność i zdolność tłumienia drgań jest mniejsza. Dobrze nadaje się do obróbki mechanicznej na automatach tokarskich. Może być stosowany w trwałych temperaturach użytkowych do 100 C.

POLIAMID PA 66 GF 30 (czarny)

W porównaniu z czystym PA 66 ten wzmocniony 30% dodatkiem włókien szklanych gatunek nylonu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie i ściskanie, posiada lepsze własności mechaniczne i sztywność. Nieznaczna higroskopijność zapewnia wysoką odporność na pełzanie i stabilność wymiarową, a wszystko to przy zachowaniu znakomitej odporności na ścieranie. Może pracować również w wyższych temperaturach.
Znane nazwy handlowe: PA Poliamid , Ertalon, Tarnamid , Borami

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


TWORZYWA KONSTRUKCYJNE: PETTworzywa konstrukcyjne

PET jest technicznym tworzywem sztucznym o wysokiej wytrzymałości i ciągliwości, doskonałej skrawalności, co zapewnia szeroki zakres jego zastosowań. W połączeniu ze środkiem smarnym powstaje tworzywo charakteryzujące się równomiernym rozprowadzeniem substancji smarującej.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna,
- sztywność oraz twardość,
- wysoka wytrzymałość trwała także w wysokich temperaturach,
- dobra ciągliwość,
- dobra sklejalność i spawalność,
- bardzo wysoka odporność na pełzanie,
- niski i stały współczynnik tarcia,
- bardzo wysoka odporność na ścieranie (porównywalna lub wyższa niż w przypadku poliamidów),
- bardzo dobra stabilność wymiarowa (lepsza niż w przypadku poliacetalu),
- doskonała odporność na zabrudzenia,
- lepsza odporność na działanie kwasów niż w przypadku PA i POM,
- obojętność fizjologiczna (wyroby z PET są dopuszczone do kontaktu z żywnością),
- wysoka odporność na działanie promieniowania wysokoenergetycznego (gamma oraz X),
- niska udarność (niższa niż w przypadku poliamidu i poliacetalu),
- bardzo dobrze izolujący elektrycznie,
- dobra skrawalność i polerowalność,
- odporność na rozcieńczone kwasy, środki czyszczące, liczne rozpuszczalniki.

Przykładowe zastosowanie w zależności od właściwości:

Obróbka mechaniczna
Dzięki dobrej obrabialności i stabilności kształtu na ciepło, PET jest odpowiedni m.in. do wytwarzania części o wąskich tolerancjach.Właściwości ślizgowe i ścieralne. Jest idealnym tworzywem do zastosowań ślizgowych i ścieralnych wykazując mały współczynnik ślizgowy i wysokie dynamiczne obciążenie. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie koniecznych mocy napędowych w urządzeniach, uniknięcie zachowań drgań ciernych oraz znaczne przedłużenie żywotności stosowanych części. Stosowany do wyrobu listew i łożysk ślizgowych, prowadnic, kół zębatych.

Stabilność wymiarowa
PET nieznacznie pochłania wilgoć i dzięki niskiemu współczynnikowi rozszerzalności umożliwia wysoką stabilność wymiarową. Znajduje zastosowanie w produkcji precyzyjnych części mechanicznych: tulei, prowadnic, kół zębatych, rolek, elementów pomp, podkładek oporowych. Szczególne właściwości czystego PET sprawiają, że doskonale nadaje się do produkcji precyzyjnych części mechanicznych, wytrzymałych na duże obciążenia oraz/lub odpornych na ścieranie.

Odporność UV
PET wykazuje dobrą odporność na promieniowanie ultrafioletowe i małą chłonność wilgoci, co umożliwia stosowanie go na wolnym powietrzu. Redukuje to koszty ochrony powierzchni, jakie ponosi się np. przy stosowaniu metalu.

Kontakt z artykułami spożywczymi
PET jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi (jest fizjologicznie nieszkodliwy).

Rozpoznawanie
Politereftalan etylenu pali się kopcącym płomieniem, lecz nie ma charakterystycznego zapachu hiacyntu. Tworzywo to nie rozpuszcza się w typowych rozpuszczalnikach. Rozpuszcza się dopiero w tetrachloroetylenie na gorąco.

Kolor
PET dostarczamy w kolorze białym i czarnym, a jego odmianę samo-smarującą w kolorze jasnoszarym.

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


TWORZYWA KONSTRUKCYJNE: TEKSTOLITTworzywa konstrukcyjne

Płyty warstwowe elktroizolacyjno-konstrukcyjne z tkaniny bawełnianej utwardzonej żywicą fenolową typ PF CC 203 (TEXTOLIT). Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa i posiada znak bezpieczeństwa B zgodnie z certyfikatem nr 325/03, wydanym na podstawie sprawozdania z badań wykonanych przez Laboratorium Badawcze ZETOM w Katowicach (B/2003/274 z dnia 04.08.2003

-zastosowania elektryczne i konstrukcyjne,
-do pracy w powietrzu i oleju w urządzeniach wysokiego napięcia,
-bardzo dobre właściwości dielektryczne i mechaniczne,
-niska chłonność wody,
-zakres grubości: 0,2-50mm.
-TSE-1 - Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w warunkach wysokiej wilgotności i temperaturze do 130°C. Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody.
-TSE-2 - Lepsze właściwości mechaniczne od TSE-1.
-TSE-3 - Bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 155°C.
-TSE-5 - Właściwości dielektryczne i mechaniczne jak TSE-1. Kategoria palności FVO.
-TSE-6 - Bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 180°C.


Tworzywa konstrukcyjne
Rury i pręty TEKSTOLITOWE

Typoszereg średnic zewnętrznych rur i prętów [mm]: 8, 13, 18, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 200, długość 500mm i 1000mm

Typoszereg średnic wewnętrznych rur [mm]: 10, 12, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 71, 74

Długość rur: 500mm i 1000mm.


TWORZYWA KONSTRUKCYJNE: PC POLIWĘGLANTworzywa konstrukcyjne

PC jest bezpostaciowym termoplastycznym technicznym tworzywem sztucznym o wysokiej przezroczystości (maksymalnie osiągalna wartość przezroczystości wynosi 85% i jest zależna od grubości materiału). W naszej ofercie znajduje się również poliwęglan kanalikowy z dodaną warstwą absorbera UV, stanowiącą długookresowe zabezpieczenie przed starzeniem się pod wpływem promieniowania UV. PC może być wykorzystywany do budowy maszyn i pojazdów, produkcji elementów w sprzęcie gospodarstwa domowego, w technice transportowej, elektrotechnice, mechanice precyzyjnej, technice środków spożywczych, technice medycznej, technice oświetleniowej i budownictwie.

Trwałość
PC jest tworzywem bardzo trwałym o doskonałej udarności, nieznacznej skłonności do pełzania i dużej stabilności kształtu. Przy obróbce nie kruszy się i nie odpryskuje. Posiada wysoką odporność na uszkodzenia (odporność 200 razy większa niż szkło).

Właściwości mechaniczne
PC charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną. Wysoka odporność na działanie sił pozwala na cienkie przekroje, nadające płycie znaczną lekkość. Odporność tego tworzywa na uderzenia, określona przez próby spadowe, wskazuje na zdolność absorpcyjną energii kinetycznej o wiele wyższą od zdolności absorpcyjnej szkła. Nie występują przy tym pęknięcia sfer powierzchniowych do średnicy 20 mm i prędkości spadowej do 20 m/s. Odporność na promieniowanie UV. Odporność PC na działanie czynników atmosferycznych oraz specjalna obróbka zabezpieczająca przed działaniem promieni UV gwarantują stabilność płyt z niego wykonanych. Tworzywo jest odpowiednie zarówno do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, jak i do wykorzystania w środowisku zewnętrznym. Płyty poliwęglanowe wytwarzane metodą ekstruzji z granulatu poliwęglanowego przeznaczone są do budowy różnego rodzaju przeszkleń pionowych i poziomych w obiektach przemysłowych, sportowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych (dachy i ściany hal sportowych, przemysłowych i magazynowych, świetliki, szklenia okien i drzwi, ekrany akustyczne, budowle targowe, modernizacja powierzchni ze szkła zbrojonego, wszelkiego typu oszklenie ochronne, szklarnie, ścianki działowe, osłony zabezpieczające maszyny, przyrządy, szafy sterownicze itp., osłony kabin prysznicowych, osłony przeciwuderzeniowe i antywłamaniowe, witryny sklepowe, izolatory, wtyczki, listwy wtykowe, elementy optyczne).

Właściwości:
- wysoka odporność na uderzenia (nawet w skrajnie niskich temperaturach),
- odporność na działanie środków chemicznych,
- możliwość gięcia na zimno,
- duża odporność na grad,
- trwałość, bezpieczeństwo i elastyczność,
- świetlana klarowność optyczna,
- duża ciągliwość,
- spawalność i sklejalność,
- izolujący elektrycznie,
- dobra termiczna stałość kształtu,
- odporność na ścieranie,
- obojętność fizjologiczna (dopuszczony do kontaktu z żywnością),
- może być używany w środowisku wody zasolonej,
- dobra skrawalność i polerowalność (uwaga: przy emulsjach chłodzących w obrabiarkach, jest wrażliwy na pęknięcia naprężeniowe),
- nie rozprzestrzenia płomienia i nie wydala gazów toksycznych ani żadnych szkodliwych dymów.

Temperatury użytkowania
Może być stosowany w trwałych temperaturach użytkowych od 40°C do 120°C, przy których zachowuje własne cechy prawie niezmienione.

Kontakty z artykułami spożywczymi
PC jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Stabilność wymiarowa
PC jest bardzo stabilny wymiarowo. Dzięki niskiej chłonności wody oraz niskiemu współczynnikowi liniowej rozszerzalności cieplnej elementy z niego wykonane nie zmieniają pierwotnej formy podczas użytkowania.

Kolor
PC dostarczamy w postaci przezroczystej.

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


PMMA POLIMETAKRYLAN METYLU (PLEKSA)Tworzywa konstrukcyjne

W naszej ofercie znajdą państwo również półfabrykaty i wyroby z pleksy, która jest ekonomiczną alternatywą dla poliwęglanu.

Właściwości:
- duża przezroczystość (92%),
- odporność na działanie promieniowania UV, dzięki czemu nie występuje proces żółknięcia materiału,
- łatwość obróbki,
- maksymalna temperatura użytkowania 70C,
- wysoka odporność na działanie substancji nieorganicznych, ługów, kwasów, soli oraz ich pochodnych,
- występuje w kolorach transparentnych białym, brązowym i niebieskim.
Istnieją bardzo szerokie możliwości kształtowania pleksy, pozwalające realizować najbardziej nietypowe projekty. Dzięki temu znajduje ono bardzo szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle konstrukcyjnym i budownictwie przy tworzeniu przesz-kleń poziomych i pionowych, pokryć dachowych szkleń balkonów, drzwi i okien, kabin prysznicowych, bram sekcyjnych. W technice precyzyjnej może być wykorzystywane do wytwarzania pokryw, osłon do maszyn i kabin sterowniczych, spojlerów i reflektorów.

Wałki, płyty i tuleje dostępne we wszystkich rozmiarach.


pdf